Quantcast

Търси

Кошница

Кошницата Ви е празна
discountПродукти произведени в Германия

Информация за потребителя

Друга информация за потребители по чл. 52, ал. 1 ЗЗП

 

Доставчик: „Виталис Фарма” ЕООД;

Aдрес на управление, за кореспонденция и за подаване на жалби: гр. София 1700, бул. „Симеоновско шосе” 110, жк „Градина”, бл.12.;

Начин на плащане: Клиентът може да заплати поръчаните стоки с наложен платеж при получаване на стоките, както и преди доставката на стоките – по банков път (по посочена във фактурата банкова сметка на Доставчика), както и чрез системите за плащане Epay и Paypal. Клиентът сам избира начина на плащане. В случаите на предпочетен начин на плащане, различен от наложен платеж, Клиентът следва да заплати стойността на поръчаните стоки и разходите, свързани с доставката, в срок до 3 работни дни преди указаната в потвърждението дата на доставка.

Доставка и изпълнение на договора: Доставчикът извършва доставки на стоки единствено на територията на Република България и до населените места, посочени на интернет сайта www.dobavki.bg. Доставчикът доставя стоките на указания от Клиента адрес за доставка в срок до 30 дни, считано от датата на подаване на поръчката, освен ако в потвърждението на Доставчика не е посочен по-кратък срок. Доставчикът, вкл. чрез използването на услуги на трето лице – куриер, изисква от  Клиента да се легитимира при получаването на стоките чрез представяне на документ за самоличност. Право на отказ от договора: Клиентът-потребител има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Клиентът-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по предходното изречение е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. В случай, че Клиентът-потребител упражни правото си на отказ, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която Клиентът-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. Клиентът-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока за отказ. Клиентът-потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика на адреса на Доставчика, посочен по-горе. В случай че бъдат приети последващи промени в законодателството, които предвиждат по-голяма защита за потребителите, в отношенията между Доставчика и клиенти – потребители се прилагат тези по-благоприятни разпоредби, независимо от съдържащото се в настоящия документ. 

Период на валидност на предложението и цената: Подадените от клиента поръчки се изпълняват съгласно предложението и обявените цени на сайта на Доставчика към момента на подаване на поръчката. Предложението и цените, обявени в сайта на Доставчика, са валидни до последващата им промяна от страна на Доставчика и публикуването на съответната информация на сайта. Новите цени и условия за доставка на стоките се прилагат за поръчки, подадени след публикуване на новите предложения на сайта на Доставчика. 

Продуктова характеристика: Продуктите в сайта не са заместители на балансираното и разнообразно хранене. Те не са предназначени да предпазват от, лекуват или да излекуват болести при човека и не претендират да притежават такива свойства.

 
Едни в локвата виждат калта, а други - отражението на звездите.
Имануел Кант

Регистрирайте се в клуб "По-близо до природата", за да пазарувате изгодно!

Schritte näher an der Natur
Посетете нашия сайт за здравословни съвети www.поблизодоприродата.bg

При покупка получавате стъпки

За покупка Ви трябват стъпки

Използвайте стъпките "По-близо до природата", за да пазарувате изгодно!

Dobavki.bg препоръчва
Удовлетворение от покупката е гарантирано